شرایط لیزینگ فیات ۵۰۰ دو درب

FIAT500
نوع خودروقیمت قطعی ( ریال )پیش پرداخت ( ریال )باز پرداختسود مشارکتسود تسهیلاتتحویل خودرو
فیات ۵۰۰ دو درب۱/۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰هنگام تحویلنداردندارد۳۰ روز کاری
فیات ۵۰۰ دو درب۹۸۵/۰۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲ ماهه۲۵ درصدبدون سود۱۲۰ روز کاری
فیات ۵۰۰ دو درب۹۸۵/۰۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۴ ماهه۲۵ درصد۲۱ درصد۱۲۰ روز کاری
فیات ۵۰۰ دو درب۹۸۵/۰۰۰/۰۰۰۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶ ماهه۲۵ درصد۲۱ درصد۱۲۰ روز کاری
  • گارانتی سه سال یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر می باشد.
  • در صورت تاخیر در ۳۰ روز کاری ۲۲ درصد سود مشارکت تعلق می گیرد.
  • چک ضمانت به مبلغ ۱۲۰ درصد تسهیلات می باشد.
  • در صورت انصراف سود مشارکت ۲۰ درصد محاسبه خواهد شد.
  • چک حاصل از انصراف ۲۵ روز کاری بعد تحویل داده خواهد شد.
  • مابقی قیمت خودرو در زمان تحویل بر اساس قیمت قطعی اعلام شده شرکت محاسبه می گردد و در صورت افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، مالیات و سایر عوارض قانونی مبالغ محاسبه و هنگام تحویل خودرو از مشتری دریافت می گردد.
درخواست لیزینگ فیات ۵۰۰ دو درب